Asbestemmingen en overige grafsoorten

Urnenmuur
De urnenmuur op de begraafplaats bestaat uit diverse nissen. De nissen worden in verschillende formaten uitgegeven, geschikt voor minimaal 1 tot maximaal 3 urnen.

Urnengraven
Op de begraafplaats is direct achter de tuin van de beheerderswoning een urnengrafveld gerealiseerd. Hier kunnen in speciale urnenkeldertjes urnen worden begraven. De keldertjes worden afgesloten met een steen en desgewenst kunt u op dit formaat op een gedenksteen laten vervaardigen.

Strooiveld en Strooipad  
Op diverse plaatsen op de begraafplaats is het mogelijk crematie-as uit te (laten) strooien. Het is niet toegestaan dit zelfstandig te doen. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden met de beheerder die het uitstrooien op respectvolle wijze zal begeleiden of uitvoeren.

Zustergraven
Op de begraafplaats zijn enkele zustergraven gesitueerd.

Grafkelders
Aan twee kanten van de kapel liggen grafkelders, er is momenteel slechts 1 grafkelder beschikbaar om opnieuw te worden uitgegeven. Er kunnen nog twee nieuwe kelders gebouwd worden op de zuidwesthoek. Een kapelkelder is vooral geschikt voor een familie die graag over een zeer lange periode wil beschikken over een eigen graf.

Herinneringsplaatje
Op de begraafplaats is het tevens mogelijk om een herinneringsplaatje te laten plaatsen, ter herinnering aan hen die eens hier begraven hebben gelegen of bijvoorbeeld voor mensen die zijn uitgestrooid op de begraafplaats.

Urnenmuur