Algemene Graven

Algemene graven worden uitgegeven voor een periode van 10 jaar (de wettelijke minimale grafrusttermijn). Alle algemene graven worden op een vooraf door de beheerder opgegeven volgorde uitgegeven en er is geen mogelijkheid een voorkeursplek te kiezen.

Na de wettelijke grafrusttermijn zal een algemeen graf worden geruimd. Verleningen van de grafrechten/huurperiode is niet mogelijk. Het is wel mogelijk de resten op te laten graven en deze bij te zetten in een nieuw of bestaand familiegraf of ter crematie aan te bieden. Uiteraard zijn hier extra kosten aan verbonden.

Afmetingen grafmonumenten:
Staand: Hoogte maximaal 60 cm, Breedte 45 cm, dikte 8 cm
Liggend: Hoogte maximaal 60 cm, Breedte 45 cm, dikte 8 cm

Onderhoud van een graf en het grafmonument dient door de rechthebbende of in opdracht van de rechthebbende te worden uitgevoerd. Het is niet toegestaan achter, voor of naast het monument beplanting aan te brengen. De stichting behoudt zich ten alle tijden het recht voor zonder overleg onwenselijke beplanting te verwijderen.