Geschiedenis

De Goudse architect en aannemer C.P.W. Dessing staat aan de basis van het ontwerp van de Kapel en beheerderswoning aan de Graaf Florisweg. De begraafplaats en kapel zijn in 1890 in gebruik genomen. Het volledige terrein is in 2002 aangewezen als Rijksmonument maar uitsluitend de Kapel en het hek bij de entree zijn daadwerkelijk opgenomen als monument.

In 1942 is de begraafplaats aan de zuidzijde van de kapel uitgebreid en deze loopt nu door tot aan de Vossenburghkade. Aan de kant van de Vossenburgkade is in 1997 een ruime berging gerealiseerd zodat werkmateriaal beschermd en uit het zicht van de bezoekers kan worden opgeslagen. De in 2022 gerenoveerde keuken in dit gebouw wordt veelvuldig gebruikt door de cateraar wanneer er condoleance in de kapel gehouden worden.

Het monumentale hek werd in de dertiger jaren van de 20e eeuw geplaatst om de rust op de begraafplaats te bewaren nadat de sloten aan weerszijden van de Graaf Florisweg waren gedempt. Dit hek werd in 2001 uitvoerig gerestaureerd.

In 2010 is begonnen met het verfraaien en verbeteren van de begraafplaats. En dit proces loopt door tot op de dag van vandaag. Een enthousiaste club vrijwilligers werkt er wekelijks hard aan de begraafplaats in optimale conditie te houden. Waar het in vroeger tijd gewoon was dat er weinig tot geen groen op de begraafplaats was, is dat tegenwoordig wel anders. Groen geeft rust en geborgenheid op een plaats waar mensen bijeenkomen in de meest verdrietige omstandigheden. De stichting RK Begraafplaats Gouda, welke is opgericht op 30 september 1980 werkt voortdurend aan de vergroening en verbetering van de begraafplaats. Een eervolle taak die alom gewaardeerd word door onze bezoekers.