Grafsoorten en gedenktekens

De RK Begraafplaats aan de Graaf Florisweg is een Rooms Katholieke begraafplaats. Op deze begraafplaats worden parochianen en oud-Parochianen begraven. De bestuur kan in voorkomende gevallen toestaan dat er ook niet parochianen op deze begraafplaats begraven worden, hiervoor dient echter altijd vooraf overleg te worden gevoerd.

BIJZONDERE GRAVEN EN GEDENKPLAATSEN

Tegen de zuid- en westmuur van de kapel bevinden zich keldergraven, die stevig rusten op het fundament van de kapel. Aan de zuidzijde bevindt zich middenin het royale graf van monseigneur Malingré, de vroegere deken van Gouda. Geflankeerd door twee priestergraven aan weerskanten.

Twee graven van de Franciscanessen van Oudenbosch

Beneden links van de kapelingang bevinden zich twee graven van zusters Franciscanessen. Deze zusters waren o.a. actief in het voormalige Jozefziekenhuis aan de Graaf Florisweg. Enkelen van hen zijn omgekomen toen in de Tweede wereldoorlog een verdwaalde bom op een vleugel van het ziekenhuis terecht kwam.

Beide graven zijn geadopteerd door een van de vrijwilligers op de begraafplaats.

Daarmee zijn een verzorgd aanzien en goed onderhoud gegarandeerd.

De urnenmuur aan het begin van de begraafplaats gaat aan de linkerzijde over in een gedenkmuur. Daar bevindt zich een houten bord met namen van overleden kinderen. Ook is er in 2020 een hardstenen plaat bevestigd als gedenksteen voor de omgekomen Belgische vluchtelingen. Dat waren vooral veel kinderen uit een grote groep Belgen die in 1914/1918 naar Nederland gevlucht waren. Deze groep verbleef gedurende de Eerste Wereldoorlog in een kassencomplex aan de Graaf Florisweg dichtbij het Jozefziekenhuis. Een plaquette in de voortuin van de school die later op die plek gebouwd is geeft meer informatie over de situatie toen.

Verschillende grafsoorten