Familiegraven

Een familiegraf is bestemd voor maximaal twee overledenen. Het wordt uitgegeven aan één persoon, meestal de opdrachtgever van de begrafenis, vervolgens rechthebbende genoemd. De rechthebbende bepaalt wie er in het graf begraven of bijgezet wordt en welk gedenkteken er eventueel geplaatst wordt. Ook heeft de rechthebbende alle rechten en plichten gedurende een periode van 20 of 25 jaar. Deze periode kan , onder voorwaarden, verlengd worden met telkens 5 of 10 jaar.

Desgewenst kan ook een asbus op of in een familiegraf worden bijgezet.

Om een goede toegankelijkheid tussen en naast de bestaande familiegraven te krijgen en om de hanteerbaarheid van de grafstenen te bevorderen, heeft het bestuur de volgende afmetingen voor de grafbedekkingen/stenen vastgesteld: 

Lengte160 cm maximaal
Breedte70 cm maximaal
Dikte8 cm maximaal
de hoogte van de opstand80 cm maximaal
de breedte van de opstand70 cm maximaal
de dikte van de opstand8 cm maximaal

Onderhoud van een graf en het grafmonument dient door de rechthebbende of in opdracht van de rechthebbende te worden uitgevoerd. Het is niet toegestaan achter, voor of naast het monument beplanting aan te brengen. De stichting behoudt zich ten alle tijden het recht voor zonder overleg onwenselijke beplanting te verwijderen.