Reglement

Bij wet is bepaald dat iedere begraafplaats in Nederland over een reglement dient te beschikken. Dit reglement moet voldoen aan de wettelijke bepalingen die zijn opgenomen in de Wet op de Lijkbezorging.

Bekijkt u hier het reglement van de R.K. Begraafplaats te Gouda.