De Kapel

Afscheid nemen in stijl of even een momentje van rust…

De sfeer van de monumentale kapel op de begraafplaats laat zich het beste omschrijven als sereen. Een mooie plek om stil te staan bij het leven, bij de dierbaren die ons zijn ontvallen en vorm te geven aan bijeenkomsten voorafgaand en aansluitend aan een begrafenis of zelfs een crematie. Per seizoen wisselt de aankleding van de kapel en besteden wij veel tijd en aandacht aan het optimaliseren van de sfeer en toegankelijkheid van het gebouw.

De begraafplaats, kapel en beheerderswoning werden ontworpen en gebouwd door de Goudse architect/aannemer C.P.W. Dessing en dateren uit 1890. De in 2002 tot Rijksmonument verheven kapel met bijbehorend interieur is een goed voorbeeld van een laat 19e Eeuwse Rooms Katholiek Kapel in Neo Romaanse stijl en is door zijn architectuur en cultuurhistorie van algemeen belang. De gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door Alex Asperlagh. Zijn werk karakteriseert zich door een figuratieve, realistische stijl. In de gebrandschilderde ramen zijn in de zijgevels twee rijmende spreuken aangebracht.

De interieurkleuren zijn aangepast aan het bovengenoemde glas-in-lood werk uit 1930 en na uitvoerig onderzoek herleid en daarna zo oorspronkelijk mogelijk teruggebracht. Eind 2003 werd onder toezicht van de Rijksdienst voor Monumentenzorg  een omvangrijke restauratie gerealiseerd, die na voltooiing leidde tot de heringebruikname op 5 februari 2005.

Veel nabestaanden kiezen ervoor om in deze kapel een afscheidsbijeenkomst te houden te houden, dit kan in de vorm van een katholieke uitvaartviering in samenwerking met de Katholieke parochie van Gouda maar kan ook zonder tussenkomst van de kerk gerealiseerd worden.

De kapel heeft een capaciteit van standaard 70 tot maximaal 100 zitplaatsen en kan na een begrafenis ook dienstdoen als ontvangstruimte voor een condoleance met catering.

Er is een geluidsinstallatie aanwezig en een klein elektrisch orgel. Wenst u een opname van de uitvaartbijeenkomst te laten maken of schermen te gebruiken voor het presenteren van foto’s dan dient u dit zelf of via uw uitvaartondernemer te regelen.

Wilt u de kapel gebruiken dan moet hiervoor ten alle tijden hier een afspraak gemaakt worden via de beheerder van de begraafplaats. Het is niet mogelijk de kapel te reserveren via de parochie.

Evenals de begraafplaats is de kapel dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrij toegankelijk (behalve wanneer er een uitvaart gaande is). In de kapel kunt u tegen een kleine vergoeding een kaarsje branden.