Kindergraven

Op de begraafplaats zijn aparte plaatsen voor kindergraven. Ook hier is bijzetting van een asbus of urn toegestaan. In een algemeen kindergraf wordt een kind begraven dat niet ouder was dan 12 jaar.

Indien u een grafmonument/teken wilt plaatsen dient u voorafgaand aan het maken van het monument vergunning aan te vragen bij de beheerder van de begraafplaats. Aan welke voorwaarden het grafmonument moet voldoen kunt u lezen in de reglementen.

Voor kindergraven gelden de volgende afmetingen:

hoogte: 60 cm maximaal
breedte: 50 cm maximaal
dikte: 5 cm maximaal

Onderhoud van een graf en het grafmonument dient door de rechthebbende of in opdracht van de rechthebbende te worden uitgevoerd. Het is niet toegestaan achter, voor of naast het monument beplanting aan te brengen. De stichting behoudt zich ten alle tijden het recht voor zonder overleg onwenselijke beplanting te verwijderen.