Mededelingen

Wij zijn regelmatig op zoek naar de rechthebbenden (of hun erfgenamen) van de graven. Op ons informatiebord bij de ingang van de begraafplaats vindt u hierover meer informatie.

Bent/kent u de rechthebbende (of diens erfgenamen) van één van deze graven, dan verzoeken wij u vriendelijk om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de beheerder.

Wij zullen degene die het graf heeft aangevraagd hiervan persoonlijk op de hoogte stellen. Dit kan alleen als wij over de juiste adresgegevens beschikken.

Geeft u een adreswijziging a.u.b. direct door aan de beheerder van de begraafplaats.