onderhoud50
ONDERHOUD
 
Het bestuur hecht er veel waarde aan dat de begraafplaats en de graven keurig worden onderhouden.
Een opgeruimde begraafplaats met goed verzorgde grafmonumenten biedt een mooie omgeving waar iedereen in alle rust kan vertoeven.
De beheerder voert het reguliere, specifieke onderhoud uit. Samen met een team vrijwilligers verricht hij het onderhoud.
Heeft u belangstelling om ons team te komen versterken neem dan contact op met de beheerder van de begraafplaats.
De kosten die in rekening worden gebracht voor onderhoud zijn bedoeld voor het hierboven geschetste onderhoud van de begraafplaats.