HISTORIE 

De R.K. Begraafplaats is met kapel en beheerderswoning sinds 1890 in gebruik.
In 1942 is de begraafplaats aan de zuidzijde van de kapel uitgebreid.
Eind 1997 is de berging met opslagruimte aan de achterzijde gerealiseerd.
Per 30 september 1980 is de begraafplaats in een stichting ondergebracht, waarvan het bestuur bestond uit vertegenwoordigers van de drie voormalige Rooms Katholieke parochies in Gouda. Deze parochies fuseerden in 2002 tot de parochie H. Antonius van Padua.
Het monumentale hek werd in de dertiger jaren van de 20e eeuw geplaatst om de rust op de begraafplaats te bewaren nadat de sloten aan weerszijden van de Graaf Florisweg waren gedempt. Dit hek werd in 2001 uitvoerig gerestaureerd.
In 2010 is gefaseerd begonnen met het verfraaien en verbeteren van de begraafplaats.
De bestaande hoofdpaden, aan de voor- en achterkant van de kapel, zijn geheel vernieuwd.
Voor de ingang van de kapel is een vlakliggend pleintje aangebracht.
Omdat de begraafplaats vrij stenig was is tevens meer groen in de vorm van bomen en lage bodembedekkers aangebracht.
Groen dat rust geeft tegenover de vrij bonte verzameling van grafzerken.

In 2016 bestond de begraafplaats 125 jaar. Ter gelegenheid daarvan heeft de journalist Ton Sevenhoven deze lange periode onder de loep genomen. Dat heeft geleid tot het boekje “Begraven in Gouda”, waarin alle historische feiten over begraven in en rond Gouda, de verschillende rituelen en zelfs de verzetsactiviteiten in de oorlog aan bod komen. Het boekje is te koop op de begraafplaats en in de Goudse boekhandel.

voorkantboekbegraafplaats