FAMILIEGRAF

Een familiegraf is bestemd voor maximaal twee overledenen. Het wordt uitgegeven aan één persoon, meestal de opdrachtgever van de begrafenis, vervolgens rechthebbende genoemd.
De rechthebbende bepaalt wie er in het graf begraven of bijgezet wordt en welk gedenkteken er eventueel geplaatst wordt.
De rechthebbende heeft alle rechten en plichten gedurende een periode van 20 of 25 jaar.
Deze periode kan daarna, onder voorwaarden, verlengd worden met telkens 5 of 10 jaar.
Bij een bijzetting wordt het graf vanaf het moment van de bijzetting opnieuw verlengd voor een periode van 20 of 25 jaar.
Desgewenst kan ook een asbus op het familiegraf worden bijgezet.
Voor het normale onderhoud zorgen de nabestaanden zelf.

Om een goede toegankelijkheid tussen en naast de bestaande familiegraven te krijgen en om de hanteerbaarheid van de grafstenen te bevorderen, heeft het bestuur de volgende afmetingen voor de grafbedekkingen/stenen vastgesteld: 
lengte:                 160 cm maximaal
breedte                  70 cm maximaal
dikte:                      8 cm maximaal
 
de hoogte van de opstand        80 cm maximaal
de breedte van de opstand       70 cm maximaal
de dikte van de opstand            8 cm maximaal