ALGEMEEN

Op deze begraafplaats kunnen worden begraven :
  • parochianen
  • oud-parochianen
Het bestuur kan toestaan dat anderen op de begraafplaats worden begraven.
 
Een familiegraf wordt uitgegeven voor een periode van 20 of 25 jaar, een algemeen graf voor de duur van 15 jaar. 
De rechthebbende van een graf ontvangt, volgens wettelijk voorschrift, een grafakte ter ondertekening waarin o.a. wordt gerefereerd aan het reglement.

Een grafmonument kan alleen met toestemming van de beheerder geplaatst worden en niet voordat eerst een ontwerp met afmetingen is ingediend
De beheerder beschikt over een lijst met steenhouwers die grafstenen en gedenktekens kunnen vervaardigen en die op de hoogte zijn van de voorwaarden waaraan grafstenen moeten voldoen.
Plaatsing mag pas plaatsvinden wanneer de vergunning is verstrekt en de plaatsingskosten zijn voldaan.
Op de graven mag beplanting worden aangebracht. Laagblijvende (maximaal één meter hoog) en langzaam groeiende beplanting  is hiervoor het meest geschikt.
De beheerder kan u bij uw keuze adviseren. Bij twijfel raden wij u aan altijd eerst advies in te winnen.


Een begraving of bewaring van asbus/urn geschiedt op een met de beheerder overeengekomen tijdstip en op diens aanwijzingen.

De graftekens en de eigen beplanting dienen door, of in opdracht van, de rechthebbenden onderhouden te worden.
Grafrechten vervallen door het verlopen van de vooraf gestelde termijn, of doordat de rechthebbende het grafteken of de eigen beplanting verwaarloost en na sommatie dit weigert te herstellen of de kosten daarvoor te voldoen.