grafsoort 004GRAFSOORTEN en GEDENKTEKENS
 
Veel nabestaanden willen een gedenkteken of grafmonument met een specifieke vorm en eigenheid.
Wij bieden ruimte aan deze wensen. Daarbij moet men wel rekening houden met de maatvoering die vastgelegd is in ons reglement.
Op de begraafplaats is het ook mogelijk na de crematie de as uit te strooien, de urn bij te zetten of een naamplaatje op een gedenkzuil te plaatsen.