kapel

DE KAPEL
 
De begraafplaats, kapel en beheerderswoning werden ontworpen en gebouwd door de Goudse architect/aannemer C.P.W. Dessing en dateren uit 1890.
De in 2002 tot Rijksmonument verheven kapel met bijbehorend interieur is een goed voorbeeld van een laat 19e eeuwse Rooms Katholiek Kapel in Neo Romaanse stijl en is door zijn architectuur en cultuurhistorie van algemeen belang. De gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door Alex Asperlagh. Zijn werk karakteriseert zich door een figuratieve, realistische stijl.
Hij bracht ook twee rijmende spreuken aan op het glas van de ramen in de zijgevels.
De interieurkleuren zijn vermoedelijk aangepast aan het bovengenoemde glas-in-lood werk uit 1930 en na uitvoerig onderzoek herleid en daarna zo oorspronkelijk mogelijk teruggebracht.
Eind 2003 werd onder toezicht van de Rijksdienst voor Monumentenzorg  een omvangrijke restauratie ingezet, die na voltooiing leidde tot de heringebruikname op 5 februari 2005.

Veel nabestaanden kiezen ervoor om een afscheid te houden in de vorm van een bijeenkomst.
Dit kan als afscheidsdienst of een uitvaartmis, met aansluitend de begrafenis.
De kapel beschikt niet over een aula, of een ruimte die als aula kan worden gebruikt. Wel kan de kapel resprectvol dienst doen als een condoleanceruimte. Er zijn standaard 70 zitplaatsen met een uitbreiding naar maximaal 100.
Er is een geluidsinstallatie in de kapel en de muziek kan op CD afgespeeld worden.
Het gebruik van de kapel gaat altijd in samenspraak met de beheerder van de begraafplaats.