Op 30 september 1980 is de begraafplaats in een stichting ondergebracht, waarvan het bestuur bestond uit vertegenwoordigers van de drie voormalige Rooms Katholieke parochies in Gouda. Deze parochies fuseerden in 2002 tot de parochie H. Antonius van Padua.

Het bestuur bestaat sinds 1 januari 2016 uit de volgende personen:

Voorzitter:
De heer W.A.C.M. van Leeuwen

Secretaris:

De heer C.J.A. van Geffen

Penningmeester:

De heer F.J.M. de Pater

Leden:

De heer A.P. Verhoef
De heer W. Baardman

De dagelijkse leiding over de begraafplaats berust bij de beheerder, de heer Th. Stoetman.